08.06.2009 - Otrzymanie kolejnego Certyfikatu Polskiego Centrum Certyfikacji

Po przeprowadzeniu auditu recertyfikującego i uzyskaniu pozytywnej opinii auditorów PCC Sp. z o.o. Biprogeo Projekt otrzymało Certyfikat Polskiego Centrum Certyfikacji potwierdzający, że biuro stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania i konsultingu w dziedzinie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej oraz kształtowania.