projekty Ważniejsze zrealizowane projekty
Projekt budowlano-wykonawczy budowy jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka etap IV (odcinek drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455)

Inwestor:
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich
we Wrocławiu (DZDW)


Lokalizacja inwestycji:
Bielany-Łany-Długołęka

Faza projektowa:
-


Data wykonania dokumentacji:
-


Dane techniczne:
-
 

Zakres rozwiązań projektowych:
-